Energiaselvitykset

ENERGIASELVITYKSET

kuntokartoitukset

Energiaselvitys on laadittava rakennusta suunniteltaessa. Ennen rakennuksen käyttöönottoa energiaselvitys on päivitettävä.

Energiaselvitys sisältää RakMk D3 kohdan 5.1.1 mukaisesti:
– rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku)
– energialaskennan lähtötiedot ja tulokset
– kesäaikainen huonelämpötila ja tarvittaessa jäähdytysteho (ei koske pien- tai rivitaloja)
– rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus eli tasauslaskelma
– rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa
– rakennuksen energiatodistus

Energiaselvitys ei vaadi paikallakäyntiä.

Energiaselvitys korjaus- ja muutostöissä

Rakennusten korjaus- ja muutostöissä energiaselvitykset tehdään tapauskohtaisesti.

Ota yhteyttä!